O projekte

Názov projektu

2 Family Houses

Staviteľ

Smartsun s.r.o.

Architekti

Ing. Arch. Zuzana Ládyová

Dátum realizácie

2020

Miesto

Bernolákovo – Slovensko