Použitie stavebného systému SE-SIP

Stavebným systémom SE- SIP od spoločnosti SIPEUROPE je možné vyriešiť širokú škálu potrieb a jeho využitie je takmer neobmedzené. Jeho univerzálnosť a variabilita dokáže vyriešiť aj tie najnáročnejšie tvary. Je preto ideálny pre riešenie atypických tvarov stavby, kde zároveň poskytne aj absenciu tepelných mostov. Stavebný systém SE-SIP môžeme aplikovať ako jediný stavebný systém na celú obálku stavby alebo ho kombinovať s inými stavebnými systémami.

So stavebným systémom SE-SIP môžeme vyriešiť zakladanie stavby, vonkajšie obvodové steny, vnútorné priečky, stropy, ploché aj šikmé strechy. Môžeme ho použiť pri výstavbe rodinných domov, bytových stavieb, administratívnych objektov, priemyselných stavieb, škôl a škôlok, rekreačných objektov, chát a hausboatov. Stavebný systém SE-SIP je tiež ideálnym riešením pre nadstavby a prístavby.

sip panel konštrukcia návrh domu

Proces výstavby

ZAKLADANIE STAVIEB

SE-SIP panel je ľahký stavebný materiál a existuje viac možností založenia stavby. Najčastejšie využívaný spôsob v našich zemepisných šírkach je betónová základová doska. Už pri jej zhotovení sa šetrí materiálom, pretože nebude potrebovať zvládať takú záťaž ako pri tažkých murovaných alebo betónových  stavbách.

Stavebný systém SE-SIP umožňuje vytvorenie základu stavby aj z panelov. Alternatívne a jedinečné riešenie stavby je založenie na zemných vrutoch. Zhotovenie základovej dosky na zemných vrutoch pod rodinný dom trvá v rozmedzí 2 – 3 dní a nedochádza pri tom k devastácii pozemku. Na zavŕtané skrutky sa zhotovuje podporná konštrukcia z drevených alebo ocelových nosníkov, na ktoré sa ukladajú panely SE SIP 210 mm. (Viac o zakladaní na zemných vrutoch)

Unikátne uplatnenie si stavebný systém SIP nájde aj pri zhotovení hausboatov. Na zhotovený pontón sa ukladajú panely, ktoré rýchlo a efektívne vytvoria základy na zhotovenie stavby. (Viac o zakladaní na zemných vrutoch)

základová doska se sip systém výstavby
základ domu na zemných vrutoch SE SIP panel

ZHOTOVENIE OBVODOVÝCH STIEN A VNÚTORNÝCH PRIEČOK

Na zhotovenú základovú dosku sa nanáša vrstva hydroizolácie. Po jej nanesení sa na základovú dosku kotvia základové pražce, ktoré tvoria podklad pre stavebný systém. Na základový pražec sa ukladá vložený prvok KVH, ktorý bude slúžiť na montáž panelov.

Stavba obvodových stien začína z rohu stavby a pokračuje po celom obvode. Po jej ukončení sa pokračuje v zhotovení vnútorných priečok. Na záver sa do montážnych drážok zvrchu ukladajú drevené prvky KVH, ktoré navzájom vystužia panely. Panely môžu obsahovať predpripravený tunel pre elektroinštalácie. Všetky panely sú označené a zhotovené na mieru podľa projektovej dokumentácie, a tak je výstavba panelov veľmi jednoduchá, rýchla a presná.

ZHOTOVENIE POSCHODÍ 

Medzi obvodové steny a vnútorné priečky zhotovíme stropnú konštrukciu na výstavbu poschodia. Na vytvorenie stropnej konštrukcie máme niekoľko riešení. Strop sa môže skladať z KVH, BSH stropných elementov, drevených lepených I-nosníkov, SE-SIP panelov alebo z CLT. Vhodnosť použitých materiálov záleží na statickom posúdení projektanta a požiadavkach zákazníkov. Na takto zhotovenú podlahu začneme stavať obvodové steny a vnútorné priečky druhého nadzemného podlažia.

ZHOTOVENIE STRECHY

SIP panely sú efektívnym riešením pre zhotovenie šikmých striech s obytným podkrovím. Stavebný systém SIP vo svojej podstate vytvára štrukturálny, ako aj izolačný prvok strechy. Podkrovie je teda priamo zateplené SIP panelom, pričom nie je nutná dodatočná aplikácia izolačných materiálov. Spoje sú rovné a presné, a tak z vnútornej strany vzniká finálny podklad na uloženie sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek, ktoré sa aplikujú priamo na panel.

SIP panel je ideálnym riešením aj pre ploché strechy. Pri šikmých aj plochých strechách tvorí panel štrukturálny, ako aj izolačný prvok strechy. Jeho montáž a aplikácia je veľmi rýchla a odpadá množstvo dodatočných prác. Z vnútornej strany je možné aplikovať sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky priamo na panel. Z vonkajšej strany sa aplikujú EPS spády na odvedenie vody a finálna hydroizolácia.

ŠIROKÁ VARIABILITA FINÁLNEHO VZHĽADU

Stavebný systém SE-SIP je možné jednoducho ukončiť širokou škálou finálnych vrstiev počnúc od klasických omietkových až po odvetrané fasády.

Zaujala Vás naša činnosť a chcete sa dozvedieť viac? 

Kontaktujte nás

Kde všade môžeme použiť stavebný systém SE-SIP?

SIP panelové stavby SIP EUROPE

Panelové stavby

Zistiť viac
SIP panelové montované domy SIP EUROPE

Montované stavby

Zistiť viac
SIP systém modulárne stavby - MODULSIP

Modulárne stavby

Zistiť viac

Kategórie podľa druhu stavby

Net zero energy domy technológiou SE-SIP

Rodinné domy

Bytové stavby-sip panel-technológia SE-SIP

Bytové stavby

Komerčné stavby - SE-SIP panel - technológia SE-SIP

Komerčné stavby

rýchla výstavba školy a škôlky technológiou SE-SIP

Školy a škôlky

Nadstavby a prístavby - SE-SIP panel - technológia SE-SIP

Nadstavby a prístavby

Chaty a rekreačné budovy - sip panel-technológia SE-SIP

Chaty a rekreačné objekty

Dokumenty na stiahnutie

ETA certifikát sipeurope

Európske technické posúdenie

EPS-PFR Karta bezpečnostných údajov sip panel SIPEUROPE

EPS-PFR Karta bezpečnostných-údajov

Certifikát o nemennosti parametrov 1301 sip panel SIPEUROPE

Certifikát o nemennosti parametrov 1301

Osvedčenie o zhode sipeurope sip panel

Osvedčenie o zhode

parametre sip panelov sipeurope

Tepelno izolačné vlastnosti

Tepelno izolačné vlastnosti sip panel sipeurope

Vyhlásenie o parametroch

BSH certifikát sipeurope

BSH certifikát

LSH certifikát sipeurope

LSH Certifikát

Kontaktné údaje

SIPEUROPE s.r.o
Rastislavova 68/139
951 41 Lužianky
Tel.: +421 911 031 081
E-mail: info@sipeurope.eu

Fakturačné údaje

IČO: 47 58 90 94
IČ DPH: SK 20 23 99 89 22
BANK: Slovenská sporiteľňa, a. s.
BIC SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK22 0900 0000 0051 4006 7146

Sledujte nás