Technológia SE-SIP – SIP EUROPE Structural Insulated Panels

panelové stavby strecha systémom SIP

Súčasná legislatíva a nové požiadavky trhu si vyžadujú čoraz väčšiu pozornosť počas projektovania, ako aj realizácie stavieb. Vyššia úroveň energetickej účinnosti, prevencia tepelných mostov, vzduchotesnosť obálky, environmentálne aspekty a iné predstavujú pre mnohé tradičné stavebné systémy výzvy. 

Stavebný systém SE-SIP od spoločnosti SIPEUROPE je novou generáciou drevostavieb. Bezkonkurenčná rýchlosť výstavby, univerzálnosť, vysoká pevnosť a tepelno-izolačné vlastnosti robia SE-SIP vysoko efektívnym stavebným systémom pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych stavieb.

panelové stavby strecha systémom SIP

Základom stavebného systému je sendvičový panel

Panel sa skladá z dvoch 15mm OSB TOP4 tabúľ a izolačného jadra, ktoré tvorí expandovaný samozhášavý polystyrén EPS, grafitový NEOPOR alebo PIR.

Výsledkom výrobného procesu je konštrukčný sendvičový panel, ktorý sa vyznačuje výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, nízkou objemovou hmotnosťou a vysokou konštrukčnou tuhosťou.

Panely sa vyrábajú v niekoľkých hrúbkach, a tak ich využitie pokryje širokú škálu potrieb. Môžu sa použiť ako podlahy, obvodové steny, priečky aj strechy.

Stavebný systém SE-SIP panelov zaraďujeme do kategórie drevostavieb, no vďaka jeho fyzikálnym a tepelnoizolačným vlastnostiam výrazne nadbieha konvenčným rámovým drevostavbám. Prečítajte si viac o rozdieloch.

SE-SIP panel - výrobca SIP panelov SIPEUROPE

Súčasťou stavebného systému SE-SIP sú okrem panelov aj certifikované konštrukčné rezivá KVH a BSH v pevnostnej triede C24 alebo GL24h, drevené lepené I-nostníky alebo panely CLT. Ich množsvá a rozmer záležia od individuálnych statických posúdení stavieb.

Pri spojoch panelov sa používajú rôzne spojovacie prvky, tesárske kovania, PUR peny, tmely a komprimačné pásky pre utesnenie spojov. Všetky materiály sú súčasťou individuálnych dodávok stavebného systému podľa predložených ponúk a nie je nutné ich dodatočné zabezpečovanie.

kvh, clt a bsh hranoly využívané pre stavebný systém SIP

Spoločnosť SIPEUROPE ponúka kompletný stavebný systém SE-SIP vrátane všetkých potrebných materiálov na dokončenie hrubej stavby. Panely zhotovujeme na mieru podľa projektových dokumentácií v riadených továrenských podmienkach. Nášim zákazníkom tak nevznikajú dodatočné práce na stavenisku, šetrí sa čas a peniaze. Zabezpečujeme komfortné riadenie stavby bez zbytočného prerušovania kvôli subdodávkam.

Kontaktujte nás

Dokumenty na stiahnutie

ETA certifikát sipeurope

Európske technické posúdenie

EPS-PFR Karta bezpečnostných údajov sip panel SIPEUROPE

EPS-PFR Karta bezpečnostných-údajov

Certifikát o nemennosti parametrov 1301 sip panel SIPEUROPE

Certifikát o nemennosti parametrov 1301

Osvedčenie o zhode sipeurope sip panel

Osvedčenie o zhode

parametre sip panelov sipeurope

Tepelno izolačné vlastnosti

Tepelno izolačné vlastnosti sip panel sipeurope

Vyhlásenie o parametroch

BSH certifikát sipeurope

BSH certifikát

LSH certifikát sipeurope

LSH Certifikát

Kontaktné údaje

SIPEUROPE s.r.o
Rastislavova 68/139
951 41 Lužianky
Tel.: +421 911 031 081
E-mail: info@sipeurope.eu

Fakturačné údaje

IČO: 47 58 90 94
IČ DPH: SK 20 23 99 89 22
BANK: Slovenská sporiteľňa, a. s.
BIC SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK22 0900 0000 0051 4006 7146

Sledujte nás