Proces projekcie a výroby

Certifikovaný stavebný systém SE-SIP od spoločnosti SIPEUROPE sa vyrába v riadených a kontrolovaných továrenských podmienkach. Výrobný proces prebieha v niekoľkých fázach. Štandardný proces výroby trvá v rozmedzí 4 až 8 týždňov.

Projekcia

Vo fáze projekcie dochádza k príprave technických, montážnych a výrobných dokumentov. Spoločnosť SIPEUROPE používa najmodernejšie projekčné technológie na spracovanie technických a výrobných plánov, ktoré sú kompatibilné aj s BIM (Building Information Modeling). Vďaka týmto technológiám sa výrazne skracuje čas projekcie a navrhovania stavieb. Vo fáze projekcie dochádza ku komunikácii a odsúhlasovaní projektových dokumentácií. Náš profesionálny tím inžinierov je pripravený poskytnúť akékoľvek poradenstvo v procese navrhovania, finalizácie projektov, ako aj statického posúdenia stavieb.

projekcia stavby systém SIP
optimalizácia výroby - systém SE-SIP

Optimalizácia

Po ukončení pojekcie a odsúhlasení technických dokumentov prichádza fáza optimalizácie. Spoločnosť SIPEUROPE zhotovuje panely predpripravené na mieru a označené podľa projektovej dokumentácie. V tejto fáze dochádza k optimalizácii narezových plánov.
Naši zákazníci preto dostanú predpripravené a označené panely bez potreby dodatočných opracovaní. Proces výstavby je tak veľmi rýchly, presný a zákazníkom nevzniká stavebný odpad z panelov.

optimalizácia výroby - systém SE-SIP

Výroba

Proces výroby prebieha v riadených a prísne kontrolovaných továrenských podmienkach.
Továrenské podmienky a strojová technológia zabezpečujú enormnú rýchlosť, precíznosť a efektivitu výroby stavebného systému SE-SIP. Sendvičový panel vzniká adhezívnym lepením izolačného jadra medzi dve 15mm hrubé OSB TOP 4 dosky. Následne panel tuhne a zreje v hydraulickom lise. Po vytuhnutí dochádza k formátovaniu a označovaniu panelov. Po skompletizovaní zákazky sa panely, ako aj všetky ostatné materiály potrebné na zhotovenie stavby naložia na nákladné vozidlá, ktoré ich prevezú na miesto stavby.

doprava sip panelov - stavebný systém SE-SIP
montáž strechy - stavba domu systémom SE-SIP

Montáž

Našim zákazníkom poskytujeme plnú technickú podporu, ako aj vzdelávacie služby. Stavebným spoločnostiam aj montážnym skupinám poskytujeme certifikované školenia na výstavbu stavebného systému SE-SIP v rámci celej EÚ.

montáž strechy - stavba domu systémom SE-SIP

Spoločnosť SIPEUROPE ponúka kompletný stavebný systém vrátane všetkých potrebných materiálov na dokončenie hrubej stavby. Pre zákaznika zabezpečujeme komfortné riadenie stavby bez zbytočného prerušovania kvôli subdodávkam. 

Kontaktujte nás

Dokumenty na stiahnutie

ETA certifikát sipeurope

Európske technické posúdenie

EPS-PFR Karta bezpečnostných údajov sip panel SIPEUROPE

EPS-PFR Karta bezpečnostných-údajov

Certifikát o nemennosti parametrov 1301 sip panel SIPEUROPE

Certifikát o nemennosti parametrov 1301

Osvedčenie o zhode sipeurope sip panel

Osvedčenie o zhode

parametre sip panelov sipeurope

Tepelno izolačné vlastnosti

Tepelno izolačné vlastnosti sip panel sipeurope

Vyhlásenie o parametroch

BSH certifikát sipeurope

BSH certifikát

LSH certifikát sipeurope

LSH Certifikát

Kontaktné údaje

SIPEUROPE s.r.o
Rastislavova 68/139
951 41 Lužianky
Tel.: +421 911 031 081
E-mail: info@sipeurope.eu

Fakturačné údaje

IČO: 47 58 90 94
IČ DPH: SK 20 23 99 89 22
BANK: Slovenská sporiteľňa, a. s.
BIC SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK22 0900 0000 0051 4006 7146

Sledujte nás